1. การถอดแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (R/C Structure TakeOff)

  แรกเริ่มก่อนจะใช้โปรแกรม CiviSoft Estimation.Access2014 สำหรับทำการถอดแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ามาที่หน้าต่าง Wasage(%) กรอกหรือแก้ไข Material Wastage เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์สูญเสียของงานโครงสร้างดังรูป

  การแยกอาคารและกำหนด Location ในหน้าต่าง Building and Location

  กำหนด Building Name และ Location ทั้งนี้โปรแกรมสามารถถอดปริมาณได้หลายอาคารในโครงการเดียวกัน

  การถอดปริมาณงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลงในตารางข้อมูล

  1 แท็บ Structure Takeoff > 2 คลิกปุ่ม Takeoff - R/C Structure > 3 คลิกปุ่ม Load R/C Structure Takeoff > 4 ดับเบิ้ลคลิกปุ่มเลือกงานโครงสร้างที่ต้องการถอดปริมาณ และหน้าต่างงานโครงสร้างเปิดขึ้นทำการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงไป > 5 คลิกปุ่ม Add Data > 6 ข้อมูลถอดแบบจะถูกบันทึกลงในตาราง ดังรูป

  การแก้ไขปริมาณงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

  1 เลือกรายการงานโครงสร้างที่ได้บันทึกลงก่อนหน้า > 2 คลิกปุ่ม Edit R/C Structure Takeoff Type > 3 แก้ไขข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม Edit Data ข้อมูลถอดแบบจะถูกบันทึกลงในตาราง ดังรูป

  การกรอกปริมาณงานโครงสร้างลงในช่องตาราง Location

  1 เลือก View : R/C Structure Quantity> 2 กรอกปริมาณตาม Location ปริมาณที่กรอกต้องเป็นปริมาณตามหน่วยในช่อง Unit ดังรูป

  หลังจากทำฐานข้อมูลงานโครงสร้างเสริมเหล็กและกรอกปริมาณตาม Location เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการรวมปริมาณถอดแบบทั้งหมดที่หน้าต่าง Sum R/C Structure Takeoff ดังรูป

  การ Filter รายการฐานข้อมูลงาน Type โครงสร้างที่ต้องการ

  การ Filter รายการฐานข้อมูลรายชื่องานโครงสร้างที่ต้องการ

  ต้องการแสดงข้อมูลที่เป็น Footing ให้พิมพ์ชื่อ ‘F’ เป็นต้น

  Rectangular Footing (ฐานรากสี่หลี่ยมผืนผ้าหรือจุตุรัส)

  การถอดแบบงาน Footing แบบฐานรากสี่เหลี่ยม (Rectangular Footing) โครงสร้างดังรูป

  หน้าต่าง Input Data

  หน้าต่าง Calculate Data

  การถอดแบบงาน Others Structure

  Others Structure เป็นตารางถอดแบบงานโครงสร้างที่ไม่ได้อยู่ใน Format ที่ให้ไว้ หรือโครงสร้างใดๆก็ได้

 2. การถอดแบบงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Structure TakeOff)

  การทำฐานข้อมูลเหล็กรูปพรรณและกำหนด Member Code

  ในหน้าต่าง Database - Steel Structure

 3. การถอดปริมาณงานเหล็กรูปพรรณปรับแก้ไขที่ตารางข้อมูล

  เปิดหน้าต่างตาราง Takeoff - Steel Structure

   

  การถอดปริมาณงานเหล็กรูปพรรณปรับแก้ไขที่ Panel

  เปิดหน้าต่างตาราง TakeOff - Steel Structure

   

   

 4. การถอดแบบงานสถาปัตยกรรม Architecture Takeoff

  Database - Floor Finishing, Ceiling, Base/Ceiling Board

  ฐานข้อมูลงานผิวพื้นสำเร็จ,งานฝ้า,งานบัวพื้นและฝ้า

  Takeoff - Floor Finishing, Ceiling, Base/Ceiling Board

  งานผิวพื้นสำเร็จ,งานฝ้า,งานบัวพื้นและฝ้า

   

 5.  

  การถอดปริมาณรายการอื่นๆของสถาปัตยกรรมดูได้ใน

  Manual CiviSoft Estimation.Access 2014

   

 6. การทำปริมาณและราคา (Bill of Quantity)

  การ Generate ปริมาณจากการถอดแบบ R/C Structure ลง BoQ(All Location)

  การ Generate ปริมาณจากการถอดแบบ Architecture ลง BoQ(All Location)

 7. การทำปริมาณและราคา (Bill of Quantity) การใช้งานอื่นๆ ดูใน

  Manual CiviSoft Estimation.Access 2014

 8. Manual CiviSoft Estimation.Access 2014

  คู่มือการใช้โปรแกรม CiviSoft Estimation.Access 2014 Manual CiviSoft Estimation.Access 2014 Page