ขอเสนอแนะโปรแกรม CiviSoft Estimation.Access 2014 :

 1. รู้จักโปรแกรม CiviSoft Estimatiom.Access 2014

  CiviSoft Estimation.Access - True Breakdown Cost 2014 ประกอบไปด้วย 2 เวอร์ชัน>

  CiviSoft Estimation.Access - True Breakdown Cost 2014 (for PC.)

  CiviSoft Estimation.Access - True Breakdown Cost 2014 (for Tablet)

  ทั้ง 2 เวอร์ชั่นใช้กับระบบปฎิบัติการ Windows 7, Windows 8 (32 bit, 64 bit) ได้ ทั้ง 2 เวอร์ชั่นการใช้งานเหมือนก้น ต่างกันที่หน้าจอบางหน้าต่างการจัดเรียงเครื่องมือไม่เหมือนกันเพราะความละเอียดหน้าจอของ Tablet น้อยกว่า Note Book , PC.

  เป็นโปรแกรมประมาณราคาที่สร้างไฟล์โปรเจกเป็นฐานข้อมูลแบบ MS Access มีขั้นตอนในการติดตั้งครั้งเดียวสามารถใช้งานได้เลย การถอดแบบลงฐานข้อมูลสามารถกระทำได้หลายคนโดยจะต้องแชร์โฟลเดอร์ที่ไฟล์โปรเจกอยู่ (การติดตั้งจะสร้างโพลเดอร์ของไฟล์โปรเจกที่ Desktop คือ (CiviSoft Estimation2014 Project) และต้องกำหนดให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วย

 2. ความสามารถของโปรแกรม CiviSoft Estimation.Access 2014

  รุ่นใหม่นี้เพิ่มความสามารถดังต่อไปนี้ เช่น สามารถกำหนดได้หลายอาคารในโปรเจกเดียวกัน และเพิ่มความสามารถในการถอดแบบงานสถาปัตยกรรมดังนี้

  Structure TakeOff การถอดแบบงานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีดังนี้

  TakeOff – Steel Structure เป็นตารางถอดแบบงานโครงสร้างเหล็ก สามารถทำฐานข้อมูลงานโครงเหล็กได้จำนวน 40-45 รายการ สามารถกำหนด Member Code, สามารถทำรายการน้ำหนักเหล็ก,พื้นที่งานทาสีได้

  TakeOff – R/C Structure เป็นตารางฐานข้อมูลงานถอดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งสามารถจะแก้ไขฐานข้อมูลงานโครงสร้างได้

  Architecture Takeoff การถอดแบบงานสถาปัตยกรรมและสามารถแก้ไขข้อมูลได้ มีดังนี้

  Takeoff - Floor Finishing, Ceiling, Base/Ceiling Board เป็นตารางถอดแบบงาน พื้นผิว, งานฝ้า, งานกล่องฝ้า, งานบัวพื้น, งานบัวฝ้า, และงานทาสีฝ้า

  Takeoff - Wall, Plastering, Painting เป็นตารางถอดแบบงานผนังก่ออิฐซึ่งมีหลายแบบหลายขนาดเลือก, งานฉาบผนังภายในภายนอกและโครงสร้าง, งานเสาเอ็นทับหลัง, งานทาสีภายในภายนอก และทำฐานข้อ มูลประตูหน้าต่างหักลบงานก่ออิฐและเพิ่มเสาเอ็นได้

  Takeoff – Wall Finishing เป็นตารางถอดแบบงานผิวพื้นผนังสามารถกำหนดเป็นงานภายในภายนอกได้, งานทาสีชนิดต่างๆ และทำฐานข้อมูลประตูหน้าต่างหักลบงานผิวพื้นและงานทาสีได้

  Takeoff – Stair Finishing เป็นตารางถอดแบบงานผิวพื้น, งานบัวพื้น,งานฉาบบันได, งานจมูกบันได และงานราวบันได

  Takeoff – Door and Window เป็นตารางถอดแบบงานประตู, หน้าต่าง สามารถกำหนดโค้ดประตูหน้าต่างได้ 40-50 รายการ

  Takeoff – Roof and Siding เป็นตารางถอดแบบงานหลังคา Metal Sheet, Ceiling Metal Sheet, Siding Metal Sheet, Metal Sheet Louver, Insulation, Ceramic Coating และงาน Flashing ชนิดต่างๆ

  Takeoff – Sanitary Ware and Fitting Work เป็นตารางถอดแบบงานสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ และงานอุปกรณ์ของสุขภัณฑ์แต่ละชนิด

  Takeoff – Others Architecture เป็นตารางงานถอดแบบงานสถาปัตยกรรมจำพวกงาน Detail ต่างๆ สามารถกำหนดได้ไม่จำกัด

  Takeoff – External and Parking Work เป็นตารางถอดแบบงานภายนอกและงานที่จอดรถ เช่น งานถนน, ท่อระบายน้ำ, งานรางระบายน้ำ, งานบ่อพักน้ำ, งานตีเส้นจราจร, งานตีเส้นที่จอดรถ, งาน Wheel Stopper, งานเหล็กมุมเสาที่จอดรถและงานรั้ว

  Bill of Quantity ตารางปริมาณและราคามีความสามารถดังนี้

  - รวมราคาตามอาคารได้

  - รวมราคาตาม Location ได้

  - สามารถรวมราคาตาม SubGroup หรือ Group

  - มีตารางฐานข้อมูล Resource List Database

  - สามารถ Generate Bill of Quantity จากตารางถอดข้อมูลต่างๆเช่น R/C Structure Takeoff, Steel Structure Takeoff และ Architecture Takeoff

  - สามารถ Markup Bill-Unit Rate ได้

  - สามารถเพิ่ม Quantity Factor ได้

  - มีตาราง Sum Bill of Quantity สำหรับรวมราคาตามอาคารหรือ Location

  - สามารถ Export ตารางเป็นไฟล์ Excel, PDF อื่นๆได้

 3. รายละเอียดการใช้โปรแกรม CiviSoft Estimation.Access 2014

  รายละเอียดการใช้โปรแกรม CiviSoft Estimation.Access 2014 CiviSoft Estimation.Access 2014 Page

 4. Manual CiviSoft Estimation.Access 2014

  คู่มือการใช้โปรแกรม CiviSoft Estimation.Access 2014 Manual CiviSoft Estimation.Access 2014 Page